Mr. W.A.A. Priyashantha

IMG 8234Lab Attendent
ICT Center
Wayamba University of Sri Lanka
Kuliyapitiya (NWP).

Office: 037 2284528

 


Experience: 

  • 1993-2007 
Lab Attendent  Open University of Sri Lanka
  • 2008 - Present
Lab Attendent Wayamba University of Sri Lanka

 Hobbies:

  • Journalism